De Basecone Roadmap Nederland

Welkom bij de Basecone Roadmap. Basecone stelt jouw feedback enorm op prijs. Maak een nieuw idee aan, stem- of reageer op bestaande ideeën. Wij proberen op ieder idee onze feedback te geven. Basecone kan niet beloven om alle ideeën te realiseren. Bij voorbaat onze grote dank voor jouw feedback, samen maken we Basecone nog beter!

 • Hot ideas
 • Top ideas
 • New ideas
 • My feedback
 1. Opmerkingen zichtbaar maken bij boeken!

  Opmerkingen die meegegeven worden bij de factuur als vast veld weergeven bij boeken zodat het beter wordt gesignaleerd.

  Nu wordt er denk ik te veel overheen gekeken.

  37 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  2 comments  ·  Opmerkingen veld  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 2. Totaalbedrag doorboeken naar Exact

  In het nieuwe inkoopoverzicht van Exact wordt geen waarde van de factuur weergegeven. Graag ook het totaalbedrag meesturen naar Exact zodat het Menu Inkoop overzicht gewoon klopt.

  15 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Exact Online  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 3. Machine learning voor scan en herken

  Het zou veel tijd schelen als Basecone de standaard factuur lay-out van leveranciers onthoudt, zodat handmatige selecties van bv. factuurnummer de volgende keer automatisch herkend worden

  Deze "kennis" kanvervolgens voor de inkomende facturen van dezelfde leverancier voor alle Basecone klanten gebruikt worden

  87 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Boeken  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 4. verdelen

  Onlangs is de optie toegevoegd om de kosten te verdelen. Echter moet er bij de Twinfield administraties een vaste tegenrekening worden ingegeven via de instellingen. Nu komen alle vooruitbetaalde en nog te betalen op 1 balansrekening terecht. Ik zou graag zien dat je per boeking de tegenrekening moet selecteren ipv vooraf, zoals ook kan als je de kosten wilt verdelen in Twinfield zelf.

  97 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Boeken  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 5. mogelijkheid om uitgestelde omzet te boeken

  Boeken van uitgestelde omzet. Het is nu wel mogelijk om de kosten transitorisch te boeken het zou ook fijn zijn als dit met de omzet ook mogelijk is.

  38 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  3 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 6. Geweigerde UBL

  Momenteel krijgen cliënten van ons facturen van hun leveranciers gestuurd waarbij een foutieve UBL toegevoegd is. Hierdoor weigert Basecone de factuur en komt deze niet bij ons binnen.

  Graag de optie toevoegen dat bij een geweigerde UBL de normale PDF factuur wel in de administratie komt.

  14 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  UBL/ XML  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 7. Autorisator aan een kostenplaats toekennen

  Autorisatoren aan een kostenplaats toekennen, zodat wanneer de kostenplaats geselecteerd wordt de autorisatoren automatisch worden toegekend.

  14 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Document overzicht  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 8. In Basecone Flux app zichtbaar maken indien opmerking is toegevoegd bij factuur

  In de flux app kun je nu niet zien of er een opmerking is toegevoegd of niet. Dat is erg onhandig als je bij elke factuur dat moet gaan checken. Zou fijn zijn als het tekstballonnetje van kleur verandert als er een opmerking wordt toegevoegd.

  36 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  3 comments  ·  Flux app  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 9. Validatiescherm: Vrij tekstveld en/of Betalingsreferentie toevoegen

  Wij zouden graag aan het validatiescherm toegevoegd zien worden de kolommen Vrij tekstveld en/of Betalingsreferentie.
  Dit extra veld gebruiken we voor interne communicatie. Dan is het prettig al deze interne opmerkingen in het validatiescherm op een rij te zien ipv alle facturen afzonderlijk te openen.

  6 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Bulk Validatie  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 10. Datum formatering

  Basecone gaat bij het herkennen van datum uit van het Nederlandse datum formaat; dd/mm/jj. Op veel van de facturen die wij krijgen heeft de datum een US formaat; mm/dd/jj.
  Het zou prettig zijn vast te kunnen leggen per leverancier welk datum formaat zij hanteren.

  45 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Boeken  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 11. Analytisch boeken Expert M

  In Expert M is er de mogelijkheid om analytisch te boeken. In Basecone is er jammer genoeg nog geen mogelijkheid om een analytische code mee te geven tijdens het inboeken. Dit zorgt voor vertragingen tijdens het inlezen in Expert M. Kan hier een oplossing voor gezocht worden a.u.b.?

  27 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  België - Algemeen  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 12. Meer valuta's in Spencer

  Er is een beperkte hoeveelheid valuta's beschikbaar in Spencer. De ANG en AWG zouden ook beschikbaar moeten zijn.

  31 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Spenser app  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 13. Autorisatiescherm: veld "Wijs Af" optioneel kunnen uitschakelen

  Mijn ervaring is dat fiatteurs te snel en gemakkelijk op de knop "Wijs af" klikken. Dit geldt voor zowel de desktop-versie alsook de mobiele versie van Basecone.

  "Wijs af" is een eenzijdige actie die in veel gevallen niet legitiem is.

  Dat een factuur NOG niet akkoord is kun je beter oplossen door de factuur:
  - On Hold te zetten (met opmerking/cq actie richting leverancier)
  - Simpelweg niet goed te keuren

  Zodra de credit binnen is kan deze samen met de initiele factuur worden geautoriseerd. Dit werkt veel praktischer en voorkomt indirect ook herinneringen. "Wijs af" is dus in veel gevallen…

  14 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Autorisatie  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 14. permanence

  De regels van de facturen die geboekt zijn met uitgestelde kosten komen in Unit4 Multivers op de grootboekrekening zonder omschrijving. Graag de omschrijving van de oorspronkelijke boekingen meenemen na het verdelen over de periodes

  7 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Unit4  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 15. Autorisatiefilter uitbreiden naar grootboekrekening

  Het zou fijn zijn als je bij de autorisatiefiler ook kan filteren op grootboekrekeningen zodat je standaard bepaalde grootboekrekeningen aan een autorisator toe kan wijzen.

  3 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Autorisatie  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 16. Tag voor contante uitgaven

  Het zou heel mooi zijn als je de hoeveelheid Tags zou kunnen uitbreiden op basis van dagboeken die in AccountView staan. Bijvoorbeeld kasuitgaven of andere dagboeken waarvan de documenten in het archief van basecone komen te staan. Wei weet wil Visma daar wel aan meewerken met een extra vink in het dagboek "koppelen aan Basecone".

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 17. sorteren validatieoverzicht

  De sortering in het validatieoverzicht zou op meer dan één kolom moeten, dus bijvoorbeeld sorterend op status en ook op datum aflopend

  3 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Bulk Validatie  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 18. Volgorde kolommen validatieoverzicht

  De volgorde van de kolommen moeten te wijzigen zijn.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Bulk Validatie  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 19. Controle BTW-nummer VIES

  Vanuit de belastingdienst wordt gesteld dat ondernemers controleren of een klant daadwerkelijk ondernemer is. Intergratie met het VIES zou dan ook wenselijk zijn bij het aanmaken van een nieuwe relatie in Basecone (met timestamp). Ongeacht of deze klant of leverancier is. Dat voorkomt nog extra handelingen zelf te moeten doen of het terug te leggen bij de klant.

  3 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 20. Keuze van een autorisatie flow verplicht stellen

  Wij gebruiken 3 flows, waarbij alleen de 2e autorisator is ingevuld, de 1e wordt tijdens het boeken bepaald, wij willen graag dat bij het boeken van een inkoopfactuur het verplicht is 1 van de 3 flows te kiezen en daar niet van kunnen afwijken.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Autorisatie  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
← Previous 1 3 4 5 19 20
 • Don't see your idea?

Feedback and Knowledge Base