Heb je ideeën voor nieuwe functies of zie je mogelijke verbeteringen aan bestaande features? Laat het ons weten!

Melding ontvangen na goedkeuring factuur door autorisator

Een melding ontvangen nadat de autorisator de facturen heeft goedgekeurd. Zodat er niet steeds gekeken hoeft te worden of de facturen zijn goedgekeurd.

1 vote
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Dianne Smit shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
under review  ·  AdminBasecone (Customer Experience, Basecone N.V.) responded  · 

Beste Dianne,

Dank voor je feedback!

We zullen je verzoek op korte termijn niet oppakken, omdat we andere wensen meer prioriteit geven.
Op dit moment willen we ons richten op de verzoeken die meer stemmen hebben ontvangen.

Op een later tijdstip zullen we dan weer jouw verzoek heroverwegen.

We hopen je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base