Heb je ideeën voor nieuwe functies of zie je mogelijke verbeteringen aan bestaande features? Laat het ons weten!

Als ik documenten opvraag via de link in het boekhoudprogramma kan ik de documentdetails niet zien, alleen de documenttijdlijn.

Als ik documenten opvraag via de link in het boekhoudprogramma kan ik de documentdetails niet zien, alleen de documenttijdlijn. Soms is het nodig om ook de documentdetails te kunnen zien.

2 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base