Heb je ideeën voor nieuwe functies of zie je mogelijke verbeteringen aan bestaande features? Laat het ons weten!

Factuurnummer automatisch als betalingsreferentie

Bij het boeken van inkoopfacturen kan tijd gewonnen worden, als het factuurnummer ook automatisch als betalingsreferentie wordt ingevuld.
Meestal zijn beiden identiek. Door dit automatisch te laten vullen en alleen uitzonderingen aan te passen, verkort je het boekingsproces.

21 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

1 comment

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...
  • T. Klomp commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Goede suggestie. Bij ons is er namelijk een restrictie in het veld factuurnummer (max. 10 tekens). Hierdoor kunnen wij geen automatische koppeling maken met het veld [factuurnummer], omdat deze slechts 10 tekens kan bevatten. Wanneer het factuurnummer uit de herkenning ook automatisch in het velf betalingsreferentie wordt neergezet zou dit probleem niet meer spelen.

Feedback and Knowledge Base