Heb je ideeën voor nieuwe functies of zie je mogelijke verbeteringen aan bestaande features? Laat het ons weten!

Creditfacturen duidelijker maken - niet alleen een vinkje, maar een andere kleur bijvoorbeeld.

Creditfacturen duidelijker maken - niet alleen een vinkje, maar een andere kleur bijvoorbeeld.
Het gaat vaak mis bij ons met boeken.

17 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

1 comment

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...
  • Anonymous commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Graag zou ik wat veranderd willen zien. Het vinkje voor Creditfactuur is zo klein dat ik het weleens over het hoofd zie. Kan dit duidelijker? Bijvoorbeeld door middel van een kleur of iets anders opzichtigs? Zou ons enorm helpen bij het verwerken van facturen die vaak voorkomen en wisselen tussen credit en debet

Feedback and Knowledge Base