Heb je ideeën voor nieuwe functies of zie je mogelijke verbeteringen aan bestaande features? Laat het ons weten!

In Basecone Flux app zichtbaar maken indien opmerking is toegevoegd bij factuur

In de flux app kun je nu niet zien of er een opmerking is toegevoegd of niet. Dat is erg onhandig als je bij elke factuur dat moet gaan checken. Zou fijn zijn als het tekstballonnetje van kleur verandert als er een opmerking wordt toegevoegd.

24 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

2 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...
  • MicRo commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Ik heb hierbij nog een toevoeging:
    Het zou fijn zijn als het zo gebouwd kan worden dat er alleen in het geval dat er een opmerking is gemaakt, het "tekstbalonnetje" open in beeld komt, bij het inladen van het betreffende document.

  • Anonymous commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    It would be convinient to have this option in the app. My crew has lots of invoices to approve but they are not able to check all comments. This create always a delay with approving invoices.

Feedback and Knowledge Base