Heb je ideeën voor nieuwe functies of zie je mogelijke verbeteringen aan bestaande features? Laat het ons weten!

Autorisatoren op basis van filters - extra optie in autorisatie filter

Dit hoort bij automatisch toewijzen van autorisatoren op basis van filters. Bij instellingen -> administraties -> acties (bewerken) -> tabblad workflow onder autorisatie filter toevoegen heb je nu bij punt drie 3 condities alleen de mogelijkheid dat de bedragen exclusief BTW zijn. Kan daar ook de extra mogelijkheid alle bedragen zijn inclusief BTW bij.

6 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Frank shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base