Heb je ideeën voor nieuwe functies of zie je mogelijke verbeteringen aan bestaande features? Laat het ons weten!

verborgen velden (crediteuren/debiteuren/grootboekrekeningen) ook niet meer tonen in Basecone

verborgen velden (crediteuren/debiteuren/grootboekrekeningen) in twinfield ook niet meer tonen in Basecone

175 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Pedro Mostert shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

Beste Basecone gebruikers,

We geven jullie graag een update over dit idee en het huidige jaar.

Dit is een item die we graag oppakken, omdat het gebruiksgemak wordt verhoogd. De effort is echter relatief hoog, omdat we dit dan voor allle boekhoudpakketten worden implementeren.

Voor dit jaar, zijn we hard op weg om de twee ideeën met de meeste stemmen op de feedbackpagina te realiseren. Deze items zijn qua development ook behoorlijk fors, waardoor er weinig ruimte meer is dit jaar.

Het zijn de volgende items:
-Boeken van transitorische posten (spreiden van kosten over een periode)
-Autorisatie per leverancier/klant of bedrag

We willen jullie in het eerste kwartaal van 2019 voorzien van een update over dit idee.

Vriendelijke groet,
Het Basecone Team

13 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...
 • Anonymous commented  ·   ·  Flag as inappropriate

  In Vero kunnen wij rekeningen, klanten en leveranciers blokkeren, zodat er niet meer op geboekt kan worden. Is er een mogelijkheid dat basecone deze gebokkeerde rekeningen, klanten en leveranciers niet meer voorstelt?

 • Anonymous commented  ·   ·  Flag as inappropriate

  Zou echt een aanwisnt zijn als hier wel prioriteit aan gegeven wordt. En inderdaad kan ik me niet voorstellen dat dit moeilijk op te lossen is.

 • Tjebbe Postma commented  ·   ·  Flag as inappropriate

  Ik vind het op z'n zachtst gezegd heel vervelend dat debiteuren/crediteuren, welke door ons bewust op passief zijn gezet, gewoon zichtbaar (en boekbaar) blijven in MultiversOnline en ook in BASECONE.
  Als ik incidenteel nog wel wil boeken op een debiteur/crediteur welke op passief staat, kan ik deze gewoon weer even activeren.
  Daar is bij de bouw niet goed over nagedacht. Lijkt mij technisch gezien vrij eenvoudig op te lossen..
  Gezien het feit dat dit probleem (o.b.v. overige reacties) al ruim 2 jaar bekend is, ben ik bang dat het ook in 2018 geen prioriteit zal krijgen.
  Niet alleen voor ons zelf, maar ook voor onze klanten is het heel vervelend. Wij hebben klanten, welke maandelijks wel 100 eenmalige debiteuren er bij krijgen. Voor dit soort klanten wordt het allemaal wat onbeheersbaar. Het zou fijn zijn als UNIT4 en Basecone hier ook oog voor houden.

 • Marjolein Mollenhorst commented  ·   ·  Flag as inappropriate

  Wanneer er in unit4 wat gewijzigd wordt, bv standaardgrootboeknummer of crediteur passief, wordt dit nu niet meegenomen naar Basecone. Dit zou wel handig zijn.

 • F Munoz Ortiz commented  ·   ·  Flag as inappropriate

  In twinfield kun je ook een actieve datum meegeven, dat bepaalde gegevens niet meer worden gebruikt in een nieuw jaar, ik zou deze dan ook niet meer willen zien in Basecone. Ook verborgen data liever niet zien.

 • A den Breejen commented  ·   ·  Flag as inappropriate

  Op dit moment is de koppeling met Exact nog niet optimaal genoeg. Geblokkeerde rekeningen in Exact, worden in Basecone nog niet alszijnde geblokkeerd in Basecone opgenomen. Het zou prettig zijn, dat dit wel het geval is.

 • Shawn commented  ·   ·  Flag as inappropriate

  Het kan voorkomen dat een relatie in Multivers (debiteur of crediteur) om een bepaalde reden verwijderd wordt. Dit kan echter niet als er in het verleden al mutaties op de relatie geboekt zijn. In dit geval wordt de relatie in onderhoud > crediteuren of onderhoud > debiteuren van 'actief' naar 'passief' gezet. Hierdoor komt de relatie niet meer in beeld bij het zoeken in de relatielijst en kan er niet meer op deze relatie geboekt worden.

  Wanneer ik echter in Basecone boek zie ik niet alleen de normale relaties staan, maar ook de 'passieve'. Hierdoor wordt het boeken onoverzichtelijk en weet het systeem niet aan welke relatie het gescande document gekoppeld moet worden.

  Kunnen jullie zorgen dat ook in Basecone de relaties die op passief zijn gezet niet meer zichtbaar worden?

 • Danny von Weersch commented  ·   ·  Flag as inappropriate

  In Exact hebben we stamgegevens van de debiteuren en crediteuren opgeschoond. Zo hebben we dubbel voorkomende debiteuren en crediteuren geblokkeerd in Exact. Nu komen deze geblokkeerde debiteuren en crediteuren wel naar voren in Basecone. Is het mogelijk dat in Exact geblokkeerde debiteuren en crediteuren ook niet meer in Basecone naar voren komen?

 • Richard commented  ·   ·  Flag as inappropriate

  Unit4: niet actieve debiteuren/crediteuren/kostenplaatsen niet tonen in de selectielijst.

 • Erik Lodeweges commented  ·   ·  Flag as inappropriate

  Bij het boeken van een factuur kan er in Basecone op dit moment nog gekozen worden voor een leverancier die in Exact online reeds geblokkeerd is of inactief is. Het zou mooi zijn wanneer deze leveranciers in Basecone niet meer zichtbaar zijn tijdens het boeken.

Feedback and Knowledge Base