Heb je ideeën voor nieuwe functies of zie je mogelijke verbeteringen aan bestaande features? Laat het ons weten!

Verbruikstatistieken

Ik zou graag verbruikstatistieken (per periode) in willen zien en kunnen exporten naar bijvoorbeeld Excel.

31 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Dick Roos shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

Beste Dick en stemmers,

Zoals in een eerder antwoord is aangegeven, kun je gebruik maken van het CSV bestand om gemakkelijk te analyseren hoeveel documenten er zijn verwerkt per maand per administratie.

We hebben recent de categorie ‘reporting’ aangemaakt om alle ideeën met betrekking tot ‘reporting’ te combineren en hierdoor een beter inzicht te hebben van de wensen en stemmen.

We zullen ons echter dit jaar focussen op de items met de meeste stemmen (denk bijv. aan workflow management). Volgend jaar zullen we dit opnieuw bekijken.

We houden jullie op de hoogte en laten dit idee op ‘ter beoordeling’ staan.

Met vriendelijke groet,
Het Basecone Team

1 comment

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...
  • Anonymous commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Onze cliënten neem vooraf een vast aantal facturen op jaarbasis af. Aan het eind van het jaar ontvangen ze een afrekening van het werkelijk aantal ingescande facturen/mutaties. Het zou een welkome aanvulling zijn als je per jaar kunt zien hoeveel mutaties iedereen heeft.
    Het aantal mutaties dat nu zichtbaar is, is over de gehele actieve periode.

Feedback and Knowledge Base