Theo Baselmans

My feedback

 1. 3 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  De Basecone Roadmap Nederland » Notificaties  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Theo Baselmans shared this idea  · 
 2. 8 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  De Basecone Roadmap Nederland » Autorisatie  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Theo Baselmans supported this idea  · 
  Theo Baselmans shared this idea  · 
 3. 14 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  De Basecone Roadmap Nederland » Autorisatie  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Beste Karen,

  Dank voor je suggestie.

  We gaan er vanuit dat je hierbij doelt op het autoriseren van facturen nadat ze geboekt zijn en na afwijzing in de Reject Box terechtkomen.

  We zijn bezig om de allerlei verbeteringen uit te voeren aan de workflow en verbeteringen aan de Reject box staan ook gepland om uit te voeren.
  We gaan eerst andere verbeteringen aan de workflow uitvoeren, zoals bijv het automatich toewijzen van autorisatoren aan een factuur obv leverancier en/of bedrag.
  Het verbeteren van de flow van afgewezen facturen (na het boeken) zal dus opgepakt worden maar pas ná andere verbeteringen.

  Theo Baselmans supported this idea  · 
 4. 10 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)

  Beste Arjen,

  Hartelijk dank voor je berichtje op onze feedbackpagina. We zien het nut van dit idee, bijv. ook een ‘mention’, waarbij de gementionde persoon een melding krijgt. Echter, we zullen ons in eerste instantie richten op de items met de meeste stemmen. Zo zijn we op dit moment druk bezig met verdere verbeteringen in de workflow (standaard autorisatieflows en automatisch toewijzen van autorisatoren o.b.v. van business rules).

  We zullen vervolgens gaan kijken naar de andere items met de meeste stemmen. We houden dit idee aan als ‘ter beoordeling’.

  Vriendelijke groet,
  Basecone

  Theo Baselmans supported this idea  · 
 5. 305 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)

  Beste allen,

  We willen jullie graag een update geven over dit idee.

  We zijn dit jaar hard op weg om de twee ideeën met de meeste stemmen op de feedbackpagina dit jaar nog te realiseren. Deze items zijn qua development behoorlijk fors, waardoor er weinig ruimte meer is dit jaar.

  -Boeken van transitorische posten (spreiden van kosten over een periode)
  -Autorisatie per leverancier/klant of bedrag

  Voor 2019 zullen we bekijken welke items we willen oppakken op basis van de klantbehoefte en de effort.

  We houden jullie op de hoogte!

  Met vriendelijke groet,
  Het Basecone Team

  Theo Baselmans commented  · 

  Q3 2017 is ook aal weer een poosje terug.

  Theo Baselmans commented  · 

  Als je na een poosje inactief te zijn geweest wordt je automatisch uitgelogd en dat is niet zichtbaar op het scherm. Je krijgt dan wel een foutmelding dat bijvoorbeeld een boeking of autorisatie niet is gelukt.

 6. 68 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  3 comments  ·  De Basecone Roadmap Nederland » Boeken  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Beste Theo en gebruikers,

  Bedankt voor het aanbrengen van dit idee!

  In het boekingsscherm is er voor gekozen om onder de naam van de leverancier het bankrekeningnummer/IBAN te tonen, zodat men dit (relatief) makkelijk kan nagaan.

  Aangaande jouw idee, het kan voorkomen dat er meerdere rekeningnummers op een factuur staan. Dit zal dan telkens een melding geven. Daarnaast wordt het bankrekeningnummer niet altijd herkend. Ook dit zal dan tot een (hoogstwaarschijnlijk foutieve) melding leiden. De technische en functionele implementatie is derhalve zeer lastig.

  Op onze Roadmap staat nog een ander idee, namelijk “Arceren van herkende waardes”. Wellicht dat het arceren al een goede stap in de richting is. Echter ook hiervoor geldt dat de technische implementatie zeer lastig is.

  Met vriendelijke groet,
  Het Basecone Team

  Theo Baselmans commented  · 

  Denk niet dat arceren van herkende waardes een plus is. Liever een incidentele (incorrecte) foutmelding als het banknummer niet herkend wordt

  Theo Baselmans shared this idea  · 
 7. 18 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  De Basecone Roadmap Nederland » Autorisatie  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Beste Sui,

  Dank voor je feedback.

  We zullen deze feature voorlopig niet kunnen oppakken.
  Onze prioriteit ligt op dit moment bij features waar meer vraag naar is.

  We zijn overigens wel van plan om binnenkort de nodige verbeteringen aan te brengen in de autorisatie workflow.

  Zo willen we bijv het mogelijk maken om in de diverse schermen mbt autorisatie te kunnen sorteren. Ook willen we het mogelijk maken om workflows in te stellen om zo het aanwijzen van autorisatoren te automatiseren.

  Theo Baselmans supported this idea  · 

Feedback and Knowledge Base