Anonymous

My feedback

 1. 1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  De Basecone Roadmap Nederland  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Anonymous shared this idea  · 
 2. 1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  De Basecone Roadmap Nederland  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Anonymous shared this idea  · 
 3. 10 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  De Basecone Roadmap Nederland » Bulk Validatie  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Beste John,

  Hartelijk dank voor deze feedback!

  Tijdens onze pilot-fase voor het bulk validatie overzicht, hebben wij veel feedback verzameld. Op basis van deze input hebben wij een keuze gemaakt voor eventuele verbeteringen van de huidige versie. De mogelijkheid om kolommen toe te voegen en weg te laten hebben we gerealiseerd. Het is niet mogelijk om de volgorde van de kolommen te wijzigen.

  Op dit moment zijn er nog (relatief) weinig stemmen. Indien er meer stemmen komen voor deze wens, zullen wij dit overwegen, daar we ons richten op de top 10 wensen. Ons doel is namelijk om de wensen/verbeteringen te realiseren die de meeste stemmen/impact hebben. Ik hoop dat jullie dit kunnen begrijpen.

  Met vriendelijke groet,
  Het Basecone Team

  Anonymous supported this idea  · 
 4. 18 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)

  Beste Caroline en stemmers,

  We zijn recent begonnen met een pilotfase van bulkboeken. Binnenkort wordt het mogelijk om in dit nieuwe scherm zelf te kiezen welke kolommen getoond moeten worden. We willen dit op termijn ook mogelijk maken bij de andere schermen.

  Wordt vervolgd!

  Met vriendelijke groet,
  Het Basecone Team

  Anonymous supported this idea  · 
  Anonymous commented  · 

  Beste, Graag zou ik bij archief de kolom omschrijving terug zien komen. Inkopen zijn daardoor makkelijker terug te vinden.

Feedback and Knowledge Base